Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca. Deze u hier nalezen. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.