Op oudejaarsdag zijn wij geopend vanaf 09:30 tot 20:00 uur.
Op nieuwjaarsdag zijn wij vanaf 12:00 uur weer open.